Ausschnitt2

 

Volitelné pakety

VRA

V podstatě je to jednoduché. Průběžným zadáváním a údržbou živých dat vzniká objem znalostí, který čeká na své vyhodnocení. Technické souvislosti, časové normy, které často vychází ze zkušeností, se stanou jednoznačnými matematickými vzorci, které lze posoudit. V minulosti existoval problém, že použití matematicko-statistických metod vyžadovalo velké věcné znalosti nebo se vzorce zdály být příliš složitými. Tento problém se vyřešil vizualizací RGU OPTI. 

Aplikace VRA umožňuje přesně posoudit plánování a zautomatizovat složité průběhy kalkulace a plánování.

 

Správa nářadí a modelů

Průmyslová odvětví jako jsou slévárny, lisovny, kovárny musí zvládat – pokud se jedná o zakázkovou výrobu – často velmi rozsáhlou evidenci a údržbu nářadí nebo modelů. Přitom se zvýšil význam služeb a nároků v oblasti úpravy a údržby včetně příslušných nákladů na přípravu a změnu, a to v menších dávkách. Platí to také pro správu disponibility a připravenosti k použití, které značně vzrostly díky požadavkům na řízení jakosti.

RGU OPTI nabízí v aplikaci Správa modelů jednotlivé odstupňované moduly od jednoduchého vedení kmenového souboru modelů až po komplexní správu variant nářadí a jejich výroby, které lze integrovat do systému plánování a řízení výroby.

 

Technické programy

K plánování RGU OPTI je možné připojit také technické programy jako je CAD. 

Pro slévárenský průmysl nabízí RGU OPTI aplikaci Technika lití pro šedou a tvárnou litinu, která vychází z práce Dipl.-Ing. Dr. mont. Fritz Krütznera.

Kontrola jakosti

Total Quality Management je strategie, ve které je díky vysoké kvalitě organizace spokojenost zákazníka v centru zájmu obchodní politiky. Realizace QMS, který splňuje nejen formální kritéria certifikace, ale který pomáhá využívat konkurenční výhody, vyžaduje připojení plánování kvality do TPV. Systém OPTI podporuje nástroje strategie TQM. Na jedné straně splňuje formální požadavky, jako je připojení textových popisů manuálu kvality a řízení dokumentů, na druhé straně spravuje procesní a výrobkové hodnoty zkoušek a plány zkoušek.

Aplikace Kontrola jakosti RGU OPTI obsahuje jak klasickou kontrolu jakosti výrobků tak také všechny prvky moderního systému řízení jakosti k podpoře štíhlé organizace.


Zpracování obrázků (obrazová databáze)

Vizualizace postupů, výrobních pokynů a pokynů ke zkouškám ve srozumitelné formě je mnohdy možná jen převedením do obrazové formy.

Aplikaci Zpracování obrázků (obrazová databáze) lze integrovat do systému OPTI. Umožňuje zobrazit výrobky, nářadí a pokyny ke zkoušce ve formě obrázků.