Ausschnitt2

 

OPTI Administrace

Online Systém

Správa systému poskytuje administrátorům systému pro všechny aplikace RGU OPTI nástroje a funkce, s jejichž pomocí můžete provést individuální firemní nastavení vaší instalace, aniž se změní standardní programy. Správa systému obsahuje jmenovitě funkce pro:

 • úpravu menu
 • barvy na dialogových obrazovkách
 • zřízení a povolení uživatelů
 • přístupová práva všech uživatelů
 • individuální úprava dialogových obrazovek, vyhledávacích funkcí a pořadí zadávání
 • nastavení rozhraní k jiným systémům, jako např. tvorba SAP-Idocs nebo převzetí dat
 • vytvoření souborů číselníků
 • zřízení přístupu k databázi Oracle
 • grid boxy pro zadávání dat

 

Online Tisk

Tiskové výstupy ze všech paketů jsou podporovány formuláři. Příslušný interpretační program převezme layout a obsah, které jsou nastavené ve vašem firemním konfiguračním souboru. Tiskové výstupy můžete vytisknout na libovolných výstupních zařízeních (tiskárna, fax, atd.) podporovanými Windows. Podporovány jsou všechny druhy písma a čárové kódy. V konfiguračních souborech jsou k dispozici funkce dotazů a rozhodování a také početní operace. Uživatel může konfigurovat tyto tiskové výstupy:


 • formuláře poptávky, objednávky a upozornění
 • formuláře ceníku, nabídky, zakázky, dodacího listu a faktury
 • EDI-průvodky zboží
 • formuláře pro klasifikaci, kalkulaci a výrobní postup
 • mzdové lístky, karty termínů, výrobní průvodky, a kanban karty
 • formulář přejímky, dílenský test a osvědčení

 

Online Rozhraní

Přes rozhraní může administrátor systému nad rámec standardních funkcí realizovat a spravovat firemní specifické funkce ve formě firemních vzorců. Tyto vzorce obsahují prvky programovacího jazyka nutné pro přístup na databázi a funkce Microsoft Visual Basic. Příklady použití jsou:

 • výpočet norem pro časy a množství
 • individuální výpočet povrchu a hmotnosti
 • aktualizace různých programových paketů
 • změny u čísla modelu a výkresu
 • individuální firemní management reklamací
 • specifické firemní klasifikační znaky vyráběných dílů

online

Online Management Info

ONLINE info je libovolně definovatelná informace o databázi, která dává na základě dotazů SQL ve formě HTML stránek včetně dalších odkazů k dispozici data ve formě sestav, statistik a grafiky. Rozlišuje se mezi dialogovými online informacemi a manažerským informačním systémem. Zatímco dialogové informace poskytují dodatečná data během zpracování věty, nabízí manažerský informační systém komplexní data, např. o periodickém obratu a jeho dalšímu vývoji. Data a odkazy prezentované v informačním systému jsou jen přednastaveny a administrátor systému je může změnit.

Online Výběry

Pro vyhledávání v tabulkách během vytváření vět (např. vyhledání čísla zákazníka během vytváření zakázky) můžete pro dotazy na databázi vytvořit individuální firemní nebo uživatelské šablony. Platí to také pro proces hledání dat ke zpracování (např. podle zakázky). Přes tuto šablonu pro dotazy máte přístup na celou databázi. Kromě konfigurace obrazovky a strategie pro vyhledávání lze definovat výstupní okno se sloupci a tříděním. Dále jsou k dispozici početní funkce jako např. výpočet diferencí (rozdílů).

Věty zobrazené ve výstupním okně lze vytisknout ve formě sestavy nebo označením převzít k dalšímu zpracování. V rámci daného okna můžete např. pomocí vyhledávacího indexu vyhledat díly k číslu modelu a ze zobrazených položek vybrat věty ke zpracování.

 

Online Nápověda

Schéma pro organizaci, programové funkce a dialogové programy jsou v RGU OPTI V7 k dispozici jako online dokumentace ve formě HTML. Rozlišuje se standardní rozsah instalace a specifická firemní dokumentace, která se vytváří při zavádění systému a v běžném provozu. Při provozu můžete mezi dokumentací přepínat a mít tak vždy přehled o funkčním rozsahu softwaru a o specifickém firemním zacházení, nastavení a poznámkách. Nápovědu lze vytisknout přes nápovědu ve Windows.