Ausschnitt2

 

OPTI Logistika

OPTI Nákup

S použitím aplikace Nákup OPTI můžete přehledně a profesionálně spravovat veškeré zásobování vašeho podniku. Díky Individuálnímu a provoznímu nastavení lze značně zjednodušit organizaci vašeho nákupu. Nákup OPTI nabízí velký rozsah funkcí od generování objednávek přes výpočet materiálových požadavků až po stanovení vypočítané ceny a dává vám tak k dispozici rozsáhlý informační systém pro kontrolu a doložení použití a zdrojů.

Generování objednávky
Funkce editace příjmu zboží a tím také naskladnění umožňuje zadávat jak dodané množství a kvalitu tak také ceny účtované dodavatelem. Paralelně s tím můžete v případě potřeby aktivovat hodnocení dodavatele. S využitím různých funkcí zaknihování se diferencovaně tvoří vypočítané ceny. Po příjmu objednaného zboží můžete pomocí předem zadaných kritérií zkontrolovat kvalitu. Kontrola jakosti přijatého zboží je zaručena v každém okamžiku. Po doručení faktury dodavatele se pomocí funkce kontroly faktur zkontrolují přijaté materiály a jejich cena.

Výpočet materiálových požadavků
Ve výpočtu materiálových požadavků se na základě termínovaných výrobních zakázek zobrazí materiálové požadavky k určitému datu. Materiálové požadavky je možné volitelně nadefinovat pro určité období. Nakoupená jádra už neupadnou v zapomnění a nákup obdrží zavčas informace o aktuálních materiálových požadavcích. Materiálové požadavky je možné převzít přímo z výpočtu materiálových požadavků a vygenerovat objednávku pro dodavatele, kterého si zvolíte (žádné papírové materiálové požadavky!). Tato funkce obsahuje také kontrolní mechanismus, který zaručí, že vaše materiálové požadavky budou vždy zajištěny, t.j. sledování termínu objednávky přes datum.

Tvorba ceny
Ceníky obsahují pro konkrétní výrobek a odpovídající dodavatele dlouhodobě platné ceny, množství a dodací podmínky, jako jsou množstevní ceny, přirážky a rámcové objednávky, které přesahují závaznost nabídky. Předností pro vás je jasné a výstižné vyjádření vztahu mezi vašim zákazníkem a dodavatelem. Tato funkce vám dává k dispozici spolehlivou databázi, kterou lze centrálně aktuálně udržovat.


OPTI Sklad

Sklad OPTI nabízí rozsáhlé a nekomplikované řešení s funkcemi pro efektivní a cenově přijatelné vedení skladu. Tvoří jádro materiálového hospodářství. Rozsah funkcí skladu OPTI sahá od automatického zaknihování spotřeby se zpětným hlášením přes ocenění polotovarů a zásob hotových výrobků až po vedení předmětů.

Zaknihování spotřeby
Termínované výrobní zakázky se dále zpracovávají pomocí funkce automatického zaknihování spotřeby. Po provedeném termínování jednotlivých pracovišť a stanovení spotřeby materiálů se operace nahlásí zpět jako vyřízená. Spotřebovaný materiál se vyskladní ze skladu. Tuto funkci můžete použít pro přesné vedení stavu zásob a aktuální správu knihování

Ocenění polotovarů a zásoby hotových výrobků
Funkce ocenění polotovarů a zásoby hotových výrobků nabízí možnost automaticky zjistit zásobu vlastních výrobků, které se nachází ve výrobním procesu, a to s ohledem na aktuální stav rozpracovanosti a materiálové spotřeby. Jedná se o funkci k ocenění zásoby ve vaší databázi.

Správa předmětů
Správa předmětů v aplikaci Sklad OPTI představuje funkci, s jejíž pomocí můžete přes vsázky a dávky jednoznačně zpětně identifikovat výrobky. Zpětná identifikace dílů je prokazatelná i u různých rozměrových variant popř. u změny rozměrů. Speciálně ve výrobě bezpečnostních dílů má zpětná identifikace výrobního a expedičního řetězce velký význam. Je-li připojen systém řízení jakosti, umožňuje správa předmětů přímo přiřadit použité materiály k výrobku, a to na základě skupinově závislých technických znaků, např. rozměrové jednotky nebo hmotnosti. Tak lze správou skladu provést jednoznačnou kontrolu naskladnění /příjmu na sklad.

Ocenění inventur
Při inventuře je možné vytvořit sestavu použitých materiálů s uvedením ceny a zásoby (inventarizační soupiska). Na základě inventury můžete použít manuální příjem, výdej a teoretickou spotřebu a zpracovat je podle termínu inventury na konečnou cenu. Ke každému materiálu se vygeneruje inventární karta, kterou může uživatel změnit. Tento druh inventury vám nabízí možnost systémové opravy dat a také provádět inventuru k libovolnému datu, které si zvolíte.

 

wawi

OPTI Prodej

Prodej OPTI vám pomůže optimalizovat management vašich vztahů se zákazníky, zaručí spolehlivý a přehledný průběh prodeje a tím i celé organizace prodeje, efektivní zpracování zakázek (kusových, sériových, dílčích, odvolávek, zakázek na modely, nářadí) a také plynulou fakturaci zákazníkům.

Aplikace Prodej OPTI podpoří administrativně technické procesy ve vašem podniku – od nabídky a zakázky přes vystavení dodacího listu až po správu kmenových dat. Stěžejní kompetence tohoto řešení spočívají v přehledné cenové kalkulaci, workflow mezi kalkulací a prodejem a také v připojení na naše řešení Supply Chain Management.


Kalkulace ceny
Tvorbu ceny a přirážky z kalkulace pro stanovení celkové ceny lze přímo zobrazit v systému. Pomocí MTZ/ETZ se ke každému zákazníku a materiálu vedou a zpracovávají aktuální sjednané ceny kovu a energie. Do vašich faktur se zapisují automaticky aktuální denní ceny.

Ceny a jejich změny se dokumentují a archivují po více let.


Workflow
Pomocí našeho workflow můžete řídit oběh poptávky ve vašem podniku. Nadefinováním pravidla je možné poptávku automaticky předat přes odbyt dále do TPV. Po předání kalkulace do odbytu se vytvoří nabídka. Vaše výhoda spočívá v souladu navrhovaných termínů mezi TPV a odbytem. Nabídku lze zpracovat podstatně rychleji a odeslat.

EDI
Odvolávky lze převzít od zákazníka přímo z odbytu přes EDI. Po vytvoření dodacího listu a vyskladnění zboží se vyrozumí zákazník. Vystavení faktury se realizuje rovněž touto cestou.

Supply Chain Management
K optimalizaci logistických procesů používáme Supply Chain Management (SCM) a tím dosahujeme maximální dodržení termínů. S našim řešením SCM vizualizujeme všechny vývojové kroky výrobního procesu. Můžete kdykoliv nahlédnout do všech nákladových aktivit nad rámec tohoto procesu. Můžete vidět, které procesy jsou z hlediska termínů a kapacit kritické a tyto přeplánovat, abyste mohli dodržet slíbený termín.