Ausschnitt2

Co děláme

Jaké produkty nabízíme

Firma RGU se již léta intenzivně zabývá organizační strukturou a požadavky na výrobu ve slévárenském a oborově příbuzném průmyslu a vyvinula tak vysoce specializované poradenské a implementační know-how, které zohledňuje požadavky tohoto odvětví. Výsledkem je model implementace, který zákazníkům značně sníží náklady a čas při zavádění softwaru RGU OPTI V7. Rozhraní na SAP R/3 a další známé produkty umožňuje rychlé připojení na IT prostředí zákazníka.

 

Vývoj našeho produktu: Vaše výhoda!

RGU OPTI V7 byl vyvinut s využitím předních standardních nástrojů, které jsou běžně na trhu. Uživatel tak má optimální možnost přizpůsobit software měnícím se podmínkám organizace a výroby. Standardní software lze proto použít v odlišných výrobních závodech kusové nebo sériové výroby, jako např. v automobilovém průmyslu.

Rozhodnete-li se pro RGU OPTI V7, zvolíte si programový systém, s jehož pomocí můžete jednotně řídit téměř všechny funkce. Snížíte tak další náklady na individuální doprogramování a získáte možnost plného upgrade při zachování svého individuálního uživatelského nastavení. RGU OPTI V7 je tak nejideálnějším softwarem pro plánování a řízení výroby ve slévárenském průmyslu, který však lze současně přizpůsobit specifickým požadavkům obdobných odvětví. Zásoby a kapacity jsou transparentní. Rychlejšími a spolehlivějšími informacemi o termínech zvýšíte spokojenost vašich zákazníků. Pomocí RGU OPTI V7 si vytvoříte realistický základ pro plánování výroby v úzkém vzájemném vztahu s ostatními podnikovými cíly.

  Bild6
Dokumentace k systému OPTI ke stažení.