Copyright

Kopírování a používání textu a obrázků z těchto stránek je povoleno pouze na písemné povolení firmy RGU. Bez tohoto povolení další šíření a kopie nejsou povoleny.

Všechny informace obsažené na této stránce mohou být kdykoliv měněny.

WINDOWS® und EXCEL® jsou registrované značky Microsoft Corporation.

ORACLE® je registrovaná značka ORACLE Corporation, Kalifornia, USA.

INFORMIX® je registrovaná značka Informix Software Incorporated.

SAP R/3® je registrovaná značka SAP AG.

Všechna práva vyhrazena.

 

 

 

RGU_Logo_klein_CMYK

© Copyright RGU GmbH 1997, RGU CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.